خبر اول
ونتیلاتور
خیرین در خط مقدم کارزار کرونا / خرید 150 دستگاه ونتیلاتور 23 فروردین 1399
خیرین در خط مقدم کارزار کرونا / خرید 150 دستگاه ونتیلاتور

خیرین در خط مقدم کارزار کرونا / خرید 150 دستگاه ونتیلاتور

مجمع خیرین سلامت این روزها که قم با ویروس کرونا درگیر است٬ توانسته اقدامات ارزشمندی از خود به یادگار بگذارد که خرید 150 دستگاه ونتیلاتور بخشی از آن است.