خبر اول
پارکور
«پارکورکار» تخت جمشید شناسایی شد+تصاویر 25 بهمن 1399
«پارکورکار» تخت جمشید شناسایی شد+تصاویر

«پارکورکار» تخت جمشید شناسایی شد+تصاویر

19 دی: مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از شناسایی «پارکورکار» ناقض حریم تخت جمشید و پیگیری قضائی موضوع خبر داد.