خبر اول
پرستاران
مهاجرت گسترده پرستاران ایرانی در چند ماه اخیر 20 مهر 1399
مهاجرت گسترده پرستاران ایرانی در چند ماه اخیر

مهاجرت گسترده پرستاران ایرانی در چند ماه اخیر

19 دی: از زمانی که ویروس کرونا در کشورهای اروپایی شیوع پیدا کرد، به دلیل کمبود نیروهای متخصص در بیمارستان‌های اروپایی شرایط ورود پرستاران را در این کشورها فراهم شد. به‌طوری‌که نمره زبان برای پذیرش برداشته شده است و پرستاران به‌راحتی جذب این کشورها می‌شوند.

خبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا 7 مهر 1399
خبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا

خبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا

19 دی: وزیر بهداشت، از پرداخت کارانه کادر درمان خبر داد.