خبر اول
کارخانه
کارخانه‌های اصفهان به دنبال کارگران پاکستانی هستند، جوانان ایرانی دنبال اسنپ 1 آذر 1399
کارخانه‌های اصفهان به دنبال کارگران پاکستانی هستند، جوانان ایرانی دنبال اسنپ

کارخانه‌های اصفهان به دنبال کارگران پاکستانی هستند، جوانان ایرانی دنبال اسنپ

19 دی: معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: در شرایطی که سرانه اشتغال در استان مطلوب نیست شاهد جذب نیروهای پاکستانی و اتباع بیگانه در شهرک‌های صنعتی آن هستیم.