خبر اول
کاکائو
مصرف کاکائو توانایی ذهنی را افزایش می‌دهد 5 آذر 1399
مصرف کاکائو توانایی ذهنی را افزایش می‌دهد

مصرف کاکائو توانایی ذهنی را افزایش می‌دهد

19 دی: از آنجا که در نوشیدنی‌های کاکائویی، فلاوانول وجود دارد مصرف این نوشیدنی‌ها می‌تواند توانایی ذهنی افراد را افزایش دهد.