خبر اول
کره جنوبی، منابع بلوکه شده، ایران
خبری یافت نشد.