خبر اول
ونزوئلا، ایران، پول، صادرات، نفت
خبری یافت نشد.