خبر اول
پرداخت وام‌ های ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی شریعتمداری
خبری یافت نشد.