خبر اول
کرونا
کسی نپرسید چه نسبتی میان یک بیماری با ظهور امام زمان وجود دارد؟ 30 فروردین 1399
کسی نپرسید چه نسبتی میان یک بیماری با ظهور امام زمان وجود دارد؟

کسی نپرسید چه نسبتی میان یک بیماری با ظهور امام زمان وجود دارد؟


متأسفانه کرونا از همان اولین روزهای ظهور، گرفتار اظهارنظرهای سیاسی شد. بعد، نوبت به اظهارنظر دینی رسید. بعد از رجال دین، جامعه‌شناسان وارد صحنه شدند. فلاسفه هم نوبت گرفتند و با دستپاچگی به صحنه آمدند. اقتصاددان‌ها هم سر رسیدند و بعد از آنها پیشگوها در صف قرار گرفتند.

خیرین در خط مقدم کارزار کرونا / خرید 150 دستگاه ونتیلاتور 23 فروردین 1399
خیرین در خط مقدم کارزار کرونا / خرید 150 دستگاه ونتیلاتور

خیرین در خط مقدم کارزار کرونا / خرید 150 دستگاه ونتیلاتور

مجمع خیرین سلامت این روزها که قم با ویروس کرونا درگیر است٬ توانسته اقدامات ارزشمندی از خود به یادگار بگذارد که خرید 150 دستگاه ونتیلاتور بخشی از آن است.