19 دی: عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل نان و دارو خواهد شد، گفت: در موضوع یارانه دارو تنها چیزی که تغییر می‌کند نحوه تخصیص آن است بنابراین در این بخش کما فی سابق تعرفه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
جعفر قادری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تعیین تکلیف ارز دارو در بودجه سالیانه گفت: ارز دارو و نان در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف نشده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل نان و دارو خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: در موضوع یارانه دارو تنها چیزی که تغییر می‌کند نحوه تخصیص آن است بنابراین در این بخش کما فی سابق تعرفه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: برای اینکه مقداری منابع ارزی در این بخش مورد صرفه جویی قرار بگیرد، قرار است یارانه دارو به تولیدکننده داخلی آن پرداخت شود، تا دارو براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد.
قادری اظهار داشت: همچنین در بخش نان هم ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به تولیده کننده آن اختصاص پیدا خواهد کرد تا نان براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد.
عضو «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش دارو در اختیار واردکننده قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین می‌توان گفت که ارز دارو و نان در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف نشده و کما فی سابق این ارز به مردم اختصاص خواهد یافت.
  • نویسنده :
  • منبع :