19 دی: مجتبی توانگر نماینده تهران خواستار بررسی تخلفات مالی مدیرعامل شرکت ملی نفت شد.

مجتبی توانگر، نماینده تهران خواستار بررسی تخلفات مالی مدیرعامل شرکت ملی نفت شد. او در صفحه شخصی خود در توئیتر در جواب کاربری که تخلفات این مدیرعامل را بیان کرده بود نوشت:
از دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم انتظار می‌رفت پس از انتشار تخلفات مالی مدیرعامل نفت، راسا وارد این پرونده شده و با آقای خجسته‌مهر برخورد می‌کردند تا امید مردم به فسادستیزی دولت مضاعف شود.
در مجلس هم با تذکر به وزیر نفت، موضوع را پیگیر خواهم بود.
  • نویسنده :
  • منبع :