19 دی: فعال رسانه ای اصولگرا و یک سایت، از اسامی وزرای در آستانه حذف به دلیل «تغییر کابینه» خبر دادند.
چندثانیه نوشت: یک فعال رسانه‌ای اصولگرا می‌گوید که سه وزیر از جمله فاطمی امین در لیست تغییر کابینه هستند.
همزمان، انصاف نیوز نیز نوشت: عبدالملکی و خاندوزی دو وزیر دیگری هستند که احتمال تغییر آنها بسیار بالاست.
  • نویسنده :
  • منبع :