19 دی: استان قم با توجه به ظرفیت های زیست محیطی و برخورداری از اقلیم های کویری و کوهستانی در شرق و غرب استان و تغییرات دمایی چشمگیر در این مناطق، دارای تنوع گیاهی و جانوری بسیار غنی و ارزشمندی است.
  • نویسنده :
  • منبع :