19 دی آنلاین: کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با انتشار اطلاعیه‌ای بر ادامه تحقیقات درخصوص پرونده فساد در فوتبال تاکید کرد.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال روز یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: تحقیقات پیرامون پرونده مطروحه که به سال ۱۴۰۰ مربوط می شود، در هماهنگی کامل با نهادهای ذیربط و مراجع ذیصلاح در کمیته اخلاق فدراسیون در حال رسیدگی بوده و تشریفات مرتبط در در دایره تحقیقات تا تعیین تکلیف پرونده و مستند به قوانین و کدهای اخلاقی فدراسیون بین المللی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و آیین نامه اخلاقی فدراسیون فوتبال ادامه خواهد داشت.
پس از احضار تعدادی از مدیران فوتبالی قرار است به شکلی گسترده به فسادی شکل گرفته در فوتبال ایران رسیدگی شود.
  • نویسنده :
  • منبع :