خبر اول
آزاد
آزادی محکوم به قصاص بعد از 9 سال حبس 20 تیر 1399
آزادی محکوم به قصاص بعد از 9 سال حبس

آزادی محکوم به قصاص بعد از 9 سال حبس

19 دی: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، قضات، معتمدین محلی و بخشش و بزرگی خانواده مقتول، یک محکوم به قصاص پس از 9 سال حبس از زندان آزاد شد.