خبر اول
آشپزخانه
آشپرخانه؛ سخت‌ترین قسمت خانه تکانی 18 اسفند 1399
آشپرخانه؛ سخت‌ترین قسمت خانه تکانی

آشپرخانه؛ سخت‌ترین قسمت خانه تکانی

19 دی: در خانه تکانی و اسباب کشی یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین محل‌های خانه‌ آشپزخانه است که دغدغه فکری ایجاد می‌کند اما اگر گام به گام و با الویت نظافت آن انجام شود، از سختی آن کم می‌کند.