خبر اول
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حادثه، سایت هسته ای نطنز
خبری یافت نشد.