ابراهیم-سلیمانی
نمایشگاه بخش آزاد دهمین دوسالانه عکس هنرمندان قم دایر شد 29 فروردین 1401
نمایشگاه بخش آزاد دهمین دوسالانه عکس هنرمندان قم دایر شد

نمایشگاه بخش آزاد دهمین دوسالانه عکس هنرمندان قم دایر شد

۱۹ دی: دبیر دهمین دوسالانه عکس هنرمندان قم گفت: نمایشگاه آثار «بخش آزاد» این دوسالانه، با 45 اثر از 25 هنرمند عکاس دایر شده است.

۲ هزار اثر به دهمین دوره دوسالانه عکس هنرمندان قم ارسال شد 24 اسفند 1400
۲ هزار اثر به دهمین دوره دوسالانه عکس هنرمندان قم ارسال شد

۲ هزار اثر به دهمین دوره دوسالانه عکس هنرمندان قم ارسال شد

19 دی: دبیر دهمین دوره دوسالانه عکس هنرمندان قم گفت: ۱۲۰ هنرمند عکاس در این رویداد با بیش از ۲ هزار اثر در بخش‌های تک عکس قم؛ تک عکس آزاد؛ مجموعه عکس قم؛ مجموعه عکس آزاد و در بخش موبایلی (تلفن همراه) قم و آزاد شرکت کردند.

تمدید دوسالانه عکس هنرمندان قم تا پنجم اسفند 4 اسفند 1400
تمدید دوسالانه عکس هنرمندان قم تا پنجم اسفند

تمدید دوسالانه عکس هنرمندان قم تا پنجم اسفند

۱۹ دی: دبیر دهمین دوره دوسالانه عکس هنرمندان قم اعلام کرد: مهلت ارسال آثار به این دوسالانه تا پنجم اسفندماه جاری تمدید شد و این زمان به هیچ وجه تمدید نمی‌شود.