ارتش آمریکا
سوریه و فلسطین هم دیگر حاضر نیستند با ایران بازی کنند! 28 مرداد 1399
سوریه و فلسطین هم دیگر حاضر نیستند با ایران بازی کنند!

سوریه و فلسطین هم دیگر حاضر نیستند با ایران بازی کنند!

19 دی: دیگر کی‌روش نیست که ناتوانی فدراسیون در هماهنگی بازی دوستانه با تیم‌های بزرگ روی سر سرمربی سابق تیم ملی شکسته شود و منتقدان برای ارضای خوش خیالی خودشان هم که شده، از پیشنهاد بازی دوستانه رایگان با ایتالیا، اسپانیا و حتی آرژانتین بنویسند.