اسدالله اسدی
 شرایط دریافت وام ازدواج در سال ۹۹ اعلام شد 23 خرداد 1399
شرایط دریافت وام ازدواج در سال ۹۹ اعلام شد

شرایط دریافت وام ازدواج در سال ۹۹ اعلام شد

۱۹ دی: بانک مرکزی شرایط اعطای وام ازدواج در سال ۹۹ به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله را اعلام کرد.