خبر اول
اصولگرایی
اصولگرایی از حقیقت اصلی خودش فاصله گرفته است 27 شهریور 1400
اصولگرایی از حقیقت اصلی خودش فاصله گرفته است

اصولگرایی از حقیقت اصلی خودش فاصله گرفته است

19 دی: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: یک شخص اصولگرا نباید با لابی‌گری، ارتباطات، بازی‌های پشت پرده، تطمیع و برنامه‌ریزی خودش را به قدرت برساند.