19dey | وب سایت 19دی

افراد بی سرپناه
اقدام جالب چین برای تشویق مردم به تست واکسن کرونا 8 مرداد 1399
اقدام جالب چین برای تشویق مردم به تست واکسن کرونا

اقدام جالب چین برای تشویق مردم به تست واکسن کرونا

19 دی: رئیس مرکز CDC چین {کنترل و پیشگیری از بیماری} واکسن ضد کرونا را روی خود آزمایش کرد.