اقدام خرابکارانه
درخواست تازه باشگاه استقلال از فرهاد مجیدی 17 شهریور 1399
درخواست تازه باشگاه استقلال از فرهاد مجیدی

درخواست تازه باشگاه استقلال از فرهاد مجیدی

سرمربی آبی پوشان که از ادامه همکاری با این تیم انصراف داده، هنوز استعفای خود را به صورت کتبی ارائه نداده است.