خبر اول
اقلید
نماینده مجلس: اتفاقات زندان اوین به دیگر زندان‌ها تعمیم داده نشود 14 شهریور 1400
نماینده مجلس: اتفاقات زندان اوین به دیگر زندان‌ها تعمیم داده نشود

نماینده مجلس: اتفاقات زندان اوین به دیگر زندان‌ها تعمیم داده نشود

19 دی: نماینده مردم شهرستان اقلید فارس در مجلس شورای اسلامی گفت: از اتفاقات ناگواری که اخیرا شاهد آن بودیم، انتشار تصاویری از دوربین‌های زندان اوین بود که این موارد نباید به حساب کارکنان و مجموعه زندان اوین و سایر زندان‌های کشور گذاشته شود.