الاغ
الاغ‌هایی که در ترکیه از شدت سرما یخ زدند+فیلم 3 بهمن 1400
الاغ‌هایی که در ترکیه از شدت سرما یخ زدند+فیلم

الاغ‌هایی که در ترکیه از شدت سرما یخ زدند+فیلم

19 دی: چند الاغ در کشور ترکیه به علت سرمای شدید یخ زده و به مجسمه‌های ایستاده تبدیل شدند.