الاغ
فرمانده ناجا: دریافت گذرنامه غیرحضوری شد 4 آبان 1399
فرمانده ناجا: دریافت گذرنامه غیرحضوری شد

فرمانده ناجا: دریافت گذرنامه غیرحضوری شد

19 دی: فرمانده نیروی انتظامی گفت: برای دریافت گذرنامه نیاز به مراجعه به دفاتر پلیس نیست.