امانقلیچ شادمهر
رئیس دفتر سیاسی حماس: ترامپ رفت و قدس برای همیشه می‌ماند 17 آبان 1399
رئیس دفتر سیاسی حماس: ترامپ رفت و قدس برای همیشه می‌ماند

رئیس دفتر سیاسی حماس: ترامپ رفت و قدس برای همیشه می‌ماند

19 دی: رئیس دفتر سیاسی حماس با تاکید بر اینکه جانبداری از اسرائیل از سیاست‌های ثابت همه دولت‌ها در آمریکا بوده است، گفت: ترامپ رفت در حالی که قدس برای همیشه می‌ماند.