انتخابات مجلس
تماس تلفنی رحمانی فضلی با ترکیه درباره ایرانیان زندانی در این کشور 30 فروردین 1399
تماس تلفنی رحمانی فضلی با ترکیه درباره ایرانیان زندانی در این کشور

تماس تلفنی رحمانی فضلی با ترکیه درباره ایرانیان زندانی در این کشور

وزیر کشور در تماس تلفنی با همتای ترکیه ای خود، آمادگی تهران را برای در اختیار گذاشتن دانش، تجربیات و دستاوردهایش در زمینه مدیریت بیماری کرونا در سطح منطقه ای و بین المللی به ویژه برای «کشورهای دوست و برادر در منطقه» اعلام کرد.