19dey | وب سایت 19دی

انجمن سازندگان قطعات خودرو
(تصاویر) بازگشایی مسجد النبی و مسجد الاقصی 11 خرداد 1399
(تصاویر) بازگشایی مسجد النبی و مسجد الاقصی

(تصاویر) بازگشایی مسجد النبی و مسجد الاقصی

مسجد النبی واقع در شهر مدینه عربستان صبح روز یکشنبه پس از دو ماه تعطیلی به دلیل شیوع کرونا بر روی نمازگزاران بازگشایی شد.