انفجار، کلینیک سینا اطهر
آمریکا به متحدانش هم تجهیزات پزشکی نمی دهد 14 فروردین 1399
آمریکا به متحدانش هم تجهیزات پزشکی نمی دهد

آمریکا به متحدانش هم تجهیزات پزشکی نمی دهد

در پی شیوع ویروس کرونا و کمبود تجهیزات پزشکی، آمریکا دیگر این اقلام را در اختیار متحدان خود قرار نمی دهد.