ایالت میشیگان
۳۵۰ اتوبوس به ظرفیت حمل و نقل عمومی قم اضافه می‌شود 24 تیر 1399
۳۵۰ اتوبوس به ظرفیت حمل و نقل عمومی قم اضافه می‌شود

۳۵۰ اتوبوس به ظرفیت حمل و نقل عمومی قم اضافه می‌شود

19 دی: شهردار قم گفت: بیش از 350 دستگاه اتوبوس تا پایان امسال وارد مدار حمل و نقل عمومی شهر قم خواهد شد.