ایران و عراق
طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی به صورت پلکانی اجرا می‌شود 23 فروردین 1399
طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی به صورت پلکانی اجرا می‌شود

طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی به صورت پلکانی اجرا می‌شود

رییس‌جمهوری با بیان اینکه طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی بر اساس نظر وزارت بهداشت و به صورت پلکانی اجرا می‌شود،‌ تاکید کرد: آغاز فعالیت کسب و کارهای کم ریسک به معنای تغییر شرایط فاصله گذاری اجتماعی و عدم رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی نیست.