خبر اول
بازی
بازی «پابجی» در افغانستان نامشروع اعلام و ممنوع شد 30 آذر 1399
بازی «پابجی» در افغانستان نامشروع اعلام و ممنوع شد

بازی «پابجی» در افغانستان نامشروع اعلام و ممنوع شد

19 دی: وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان روز شنبه بازی ویدئویی آنلاین «پابجی» را نامشروع و فاقد شرایط شرعی به عنوان یک برنامه تفریحی و سرگرمی اعلام کرد.