باشگاه تحریمی ها
مهلت زمانی ارسال پیامک ثبت‌نام وام یک میلیونی برداشته شد 17 اردیبهشت 1399
مهلت زمانی ارسال پیامک ثبت‌نام وام یک میلیونی برداشته شد

مهلت زمانی ارسال پیامک ثبت‌نام وام یک میلیونی برداشته شد

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا وزارت کار و رفاه اجتماعی گفت: بنابر اعلام وزیر رفاه فعلا مهلت زمانی ارسال پیامک برای ثبت تقاضای دریافت وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته نشده و سرپرستان خانوار باقی مانده بعد از هجدهم اردیبهشت ماه هم می‌توانند کدملی خود را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.