خبر اول
باغملک
حکم بازداشت یک شهردار در خوزستان به اتهام استفاده شخصی از لودر 27 دی 1399
حکم بازداشت یک شهردار در خوزستان به اتهام استفاده شخصی از لودر

حکم بازداشت یک شهردار در خوزستان به اتهام استفاده شخصی از لودر

19 دی: دادستان باغملک خوزستان گفت: حکم بازداشت شهردار میداود به اتهام استفاده از اموال عمومی صادر که با قرار کفالت آزاد شد.