باقر-نمازی
بیانیه وزیر خارجه آمریکا درباره آزادی باقر نمازی 14 مهر 1401
بیانیه وزیر خارجه آمریکا درباره آزادی باقر نمازی

بیانیه وزیر خارجه آمریکا درباره آزادی باقر نمازی

19 دی: وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با قدردانی از سلطان عمان در تسهیل روند خروج باقر نمازی از ایران، جزئیاتی را درباره وضعیت‌ نمازی پس از خروجش مطرح کرد.

توییت سفیر ایران در مسقط پس از ورود باقر نمازی به عمان 13 مهر 1401
توییت سفیر ایران در مسقط پس از ورود باقر نمازی به عمان

توییت سفیر ایران در مسقط پس از ورود باقر نمازی به عمان

19 دی: سفیر ایران در مسقط با اشاره به نقش دولت عمان در جریان اقدام ایران برای آزادی باقر نمازی گفت: اعتماد متقابل میان ایران و عمان، پشتوانه ارزشمند دوستی دو کشور و پل مستحکم همکاری و ارتباطات است.