بانک جهانی
عراق: واردات گاز از ایران ادامه خواهد داشت 14 اردیبهشت 1399
عراق: واردات گاز از ایران ادامه خواهد داشت

عراق: واردات گاز از ایران ادامه خواهد داشت

وزیر برق عراق در سخنرانی اعلام کرد وارد کردن انرژی از ایران به این کشور تداوم خواهد داشت.