بندر شهید حقانی
دیوارنویسی ممنوع است/ انتقال ۹۰ درصد آهن‌فروشان قم به شهرک صنوف 30 شهریور 1399
دیوارنویسی ممنوع است/ انتقال ۹۰ درصد آهن‌فروشان قم به شهرک صنوف

دیوارنویسی ممنوع است/ انتقال ۹۰ درصد آهن‌فروشان قم به شهرک صنوف

19 دی: مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم گفت: دیوار نویسی و چسباندن کارت‌های تبلیغاتی بر دیوار طبق ماده 92 بدون هماهنگی جرم محسوب می‌شود.