بولیوی
دستگیری لیدر اصلی گروه تجزیه‌طلب چریک‌های فدایی خلق ترک در اردبیل 25 خرداد 1399
دستگیری لیدر اصلی گروه تجزیه‌طلب چریک‌های فدایی خلق ترک در اردبیل

دستگیری لیدر اصلی گروه تجزیه‌طلب چریک‌های فدایی خلق ترک در اردبیل

رئیس سازمان اطلاعات سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از دستگیری لیدر اصلی گروه تجزیه‌طلب چریک‌های فدایی خلق ترک خبر داد.