بیداری اسلامی
۲۱ درصد دانش‌آموزان به آموزش مجازی دسترسی ندارند/ مشکلات شبکه شاد 13 مهر 1399
۲۱ درصد دانش‌آموزان به آموزش مجازی دسترسی ندارند/ مشکلات شبکه شاد

۲۱ درصد دانش‌آموزان به آموزش مجازی دسترسی ندارند/ مشکلات شبکه شاد

19 دی: مشاور وزیر آموزش و پرورش به سهم محرومیت از فضای مجازی اشاره کرد و گفت: حدود سه و نیم میلیون نفر فاقد ابزار هوشمند بوده و یا دسترسی به اینترنت ندارند.