بیعت
برادر اشرف غنی به طالبان پیوست+فیلم 30 مرداد 1400
برادر اشرف غنی به طالبان پیوست+فیلم

برادر اشرف غنی به طالبان پیوست+فیلم

19 دی: برادر رئیس جمهور سابق افغانستان در دیدار با اعضای ارشد طالبان به این گروه پیوست.