تراکتور تبریز
ایران: آماده رفع سوءتفاهمات با عربستان هستیم 30 اردیبهشت 1399
ایران: آماده رفع سوءتفاهمات با عربستان هستیم

ایران: آماده رفع سوءتفاهمات با عربستان هستیم

سخنگوی وزارت خارجه به اخبار مربوط به درخواست بن سلمان از نخست وزیر عراق برای میانجیگیری میان ایران و عربستان واکنش نشان داد.