تعویض پلاک قم
انتقاد تند محمد قوچانی از موسوی خوئینی‌ها 9 تیر 1399
انتقاد تند محمد قوچانی از موسوی خوئینی‌ها

انتقاد تند محمد قوچانی از موسوی خوئینی‌ها

19 دی: متاسفانه موسوی‌خوئینی‌ها به نمایندگی از جبهه اصلاحات حاضر به انجام ماموریت تاریخی در گفتگو با حاکمیت نشد، اما اکنون قرار گرفتن به عنوان نماینده جریان چپ رادیکال عبور از جایگاهی است که خوئینی‌ها می‌توانست در غیاب دیگر سران اصلاحات آن مسئولیت را انجام دهد. گفت‌وگوی انتقادی علنی بیش از آنکه برای دستیابی به یک نتیجه ملی باشد در خوش‌بینانه‌ترین صورت یک اقدام شخصی و در رادیکال‌ترین صورت یک اقدام تشکیلاتی برای مرزبندی است.