خبر اول
ثروت
انتشار یک توییت یک پنجم ثروت ایلان ماسک را بر باد داد 19 آبان 1400
انتشار یک توییت یک پنجم ثروت ایلان ماسک را بر باد داد

انتشار یک توییت یک پنجم ثروت ایلان ماسک را بر باد داد

19 دی: انتشار یک نظرسنجی در قالب یک توئیت توسط ایلان ماسک باعث شد تا تنها ظرف دو روز یک پنجم کل ثروتش را از دست بدهد.