جام جهانی 2022
بازخوانی هشدار ده سال پیش «رسول جعفریان» به انحرافات فکری «پناهیان» 19 شهریور 1399
بازخوانی هشدار ده سال پیش «رسول جعفریان» به انحرافات فکری «پناهیان»

بازخوانی هشدار ده سال پیش «رسول جعفریان» به انحرافات فکری «پناهیان»

19 دی: رسول جعفریان، رییس کتابخانه دانشگاه تهران و از تاریخدانان برجسته جهان اسلام، ده سال قبل در گفتگویی با بازتاب نسبت به انحرافات فکری پناهیان انتقاد صریحی کرد که با قدردانی مراجع تقلید و علمای حوزه مواجه شد.