جعلی
داروی منسوب به امام کاظم(ع) در مداوای کرونا جعلی است 6 مرداد 1399
داروی منسوب به امام کاظم(ع) در مداوای کرونا جعلی است

داروی منسوب به امام کاظم(ع) در مداوای کرونا جعلی است

19 دی: رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: داروی منتسب به امام کاظم(ع) هیچ سند علمی ندارد و مدعیان اثر بخشی این دارو هیچ مستنداتی برای آن ارائه نداده‌اند.