جمیله سادات کراماتی
جریان شناسی سیاسی نیاز بنیادی و اساسی جامعه امروز ما است 14 تیر 1399
جریان شناسی سیاسی نیاز بنیادی و اساسی جامعه امروز ما است

جریان شناسی سیاسی نیاز بنیادی و اساسی جامعه امروز ما است

19 دی: نخستین جلسه از دور جدید سلسله کرسی‌های آزاداندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با موضوع «جریان شناسی سیاسی در قرآن» در دانشگاه طلوع مهرقم آغاز شد.