19dey | وب سایت 19دی

جوایز اسکار
افت چشمگیر ارزش دلار؛ محتمل‌ترین سناریوی این روزهای بازار 16 آبان 1399
افت چشمگیر ارزش دلار؛ محتمل‌ترین سناریوی این روزهای بازار

افت چشمگیر ارزش دلار؛ محتمل‌ترین سناریوی این روزهای بازار

19 دی: تنش در امریکا به اوج خود رسیده است. تکرار ادعای تقلب در انتخابات امریکا از یک طرف و انتخاب فردی که قصد افزایش تزریق به اقتصاد دارد و توسعه تجارت را در دستور کار خود قرار داده است از طرف دیگر می تواند زمینه را برای کاهش شدید ارزش دلار فراهم کند.