حذف کنکور
تکذیب بسته شدن حرم‌های امام حسین و حضرت عباس (ع) 4 تیر 1399
تکذیب بسته شدن حرم‌های امام حسین و حضرت عباس (ع)

تکذیب بسته شدن حرم‌های امام حسین و حضرت عباس (ع)

19 دی: تولیت حرم‌های امام حسین و حضرت ابوالفضل (علیهما السلام) اخبار مربوط به بسته شدن این اماکن به دلیل شیوع کرونا را تکذیب کرد.