حسن روحانی
حضور حداقلی کارکنان تا ۲۰ فروردین تمدید شد 14 فروردین 1399
حضور حداقلی کارکنان تا ۲۰ فروردین تمدید شد

حضور حداقلی کارکنان تا ۲۰ فروردین تمدید شد

با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد تمدید زمان فاصله اجتماعی و کاهش ترددها، سازمان اداری و استخدامی نیز اعلام کرد که تا ۲۰ فروردین ماه حضور کارکنان مجددا به صورت یک سوم خواهد بود.