حسن غفوری فرد
موافقت آمریکا با ارسال کمک بشردوستانه به ایران 23 فروردین 1399
موافقت آمریکا با ارسال کمک بشردوستانه به ایران

موافقت آمریکا با ارسال کمک بشردوستانه به ایران

یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی از دریافت موافقت واشنگتن برای ارسال کمک بشردوستانه به ایران خبر داد.